Pestovanie kreativity a vyrovnanosti u detí prostredníctvom jogy

Joga pre deti nie je len o asanách, teda práci s telom, ale už aj v mladom veku joga pracuje s celým malým človekom.

Vo februári tohto roku, počas lockdownu, som sa vydala na magickú cestu objavovania jogy a kreativity pre posilňovanie detí s úžasnou osobou a učiteľkou, Ayalou Homossany, ktorá založila a vedie Enchanted Wonders.

Kurz, ktorý som s ňou absolvovala, bol jedinečný v mnohých smeroch…tak jedinečný ako je ona – každopádne mi dal vedomosti, nástroje a skúsenosti ako aj sebavedomie pre zdieľanie jogy s deťmi. Otvoril mi však aj nové dvere vnímania seba, chápania ako sa správam sama k sebe a praktiky pre budovanie seba-lásky. Ale o tom inokedy.

Najdôležitejším poznaním pre mňa bolo, že joga pre deti môže deťom umožniť, aby sa z nich stali odolní, kreatívni a uvedomelí ľudia v spojení so sebou. Joga pre deti nie je len o asanách, teda práci s telom, ale už aj v mladom veku joga pracuje s celým malým človekom. A že pestovanie hravosti je dôležité tak pre deti ako aj pre dospelých.

Kreatívna joga pre deti je plná hravosti, tvorivosti a možností pre seba-vyjadrenie, s deťmi a ich potrebami v centre. Joga umožňuje deťom objavovať, viesť, spolupracovať, tvoriť, budovať si odvahu a lásku k sebe samému aj k okolitému svetu. Joga prináša deťom možnosť vybudovať pružné zdravé telo a zároveň stimuluje ich intelektuálny rast. Dôležitejším, ako správne naučené cviky, je účel a budovanie seba-poznania a zdravého sebavedomia (slovo sebavedomie je inak celkom zvláštne – dlho som si ho spájala len so seba-istotou ale pri zamyslení sa nad koreňom slova…ide o plné vedomie seba so všetkým čo je našou súčasťou).

Joga pre deti je o asánach, jogových pózach, ktoré sú zdieľané v bezpečnom prostredí hravou formou a tak aby deti spolutvorili priebeh hodiny. Je však aj o dychových cvičeniach, relaxácii a mindfulness a meditačných praktikách, ktoré sú prispôsobené veku (nižšie nájdeš video s dychovým mindfulness cvičením – Slimáči dych). Tieto elementy jogy môžu pomôcť deťom znižovať pocity úzkosti a strachu.

Žiaľ, mnohé deti trpia úzkosťami – štatistiky pre Slovensko sa mi nepodarilo nájsť, ale napríklad v Spojených štátoch, podľa štúdie Child Mind Institute, až 30% detí v nejakom bode prežíva úzkosť. The Mental Health Foundation v Spojenom Kráľovstve hovorí, že 7-11% detí a adolescentov trpí úzkosťou, ktorá im zabraňuje žiť plnohodnotne. Aktuálna situácia spôsobená covidom prináša mnoho neistoty a strachu a spôsobuje úzkosť u mnohých ľudí a žiaľ vo zvýšenej miere aj u detí. Je dokázané, že jogové praktiky môžu zmierňovať pocity úzkosti a je dôležité odovzdať deťom nástroje pre zvládanie týchto stavov, teda všetkého čo život prináša.

Základom jogy pre deti je hravosť a kreativita. Prostredníctvom detskej jogy som ja sama znovu objavila svoju hravosť  a tvorivosť v úplne novej forme. Joga živí kreativitu – deti sa rodia kreatívne, detstvo je o objavovaní nových vecí a skúšaní, o fantázii a predstavivosti. Ako sa však pomaly učíme o limitoch, ktoré sú vytvorené spoločnosťou – obzvlášť tou našou konzumnou – limitujeme, často strácame, svoju tvorivosť. Raz som bola s mojím asi 9 ročným synovcom na kreatívnom workshope, mal nakresliť vynález, niečo čo ešte neexistuje, ktorý by nejakým spôsobom pomáhal. Jeho sestra nakreslila niečo úplne „uletené“. On ju hneď začal presviedčať, že má vymyslieť niečo iné, pretože to čo nakreslila predsa neexistuje, také niečo nie je možné. Kreativita má mnoho aspektov a podôb, ale vo svojej podstate je pre mňa kreativita o úprimnom sebavyjadrení a schopnosti dokázať myslieť nad rámec toho čo už existuje. Kreativita je absolutne kľúčová pre našu evolúciu a život. A túto schopnosť strácajú už 9 ročné deti…

Na základe mnohých štúdii vieme, že v ranom detstve sa deti najviac učia hrou. Hra nám umožňuje objavovať naše najzákladnejšie ja a rozširuje náš svet. Hra je vzácna a preverbálna. Hra nám umožňuje získať tie najdôležitejšie zručnosti pre neskorší život. Vedecký výskum poukazuje na vplyv aktívnej hry na stimuláciu rastu nervov v častiach mozgu, ktoré spracovávajú emócie, exekutívne funkcie, selekciu odpovedí a pamäť.

Joga toho môže dať deťom veľa.

Jogu zdieľam so svojím 2.5 ročným synom už nejaký čas a na moje vlastné  prekvapenie, aj v takomto veku ho joga zaujala, naučila ho vnímať svoj dych (samozrejme vo veľmi základnej forme) a dokonca sem tam aj relaxovať, čo je veľký úspech :), umožnila nám hrať sa spolu kreatívne a spojiť sa na novom leveli. Dúfam, že ho bude baviť aj naďalej a sprevádzať celým životom.

Mala som možnosť zdielať jogu aj so žiakmi na základnej škole, čo bolo jedno z najkrajších a najobohajúcejších skúseností, ktoré som zažila. Verím, že od septembra budem môcť so zdieľaním jogy s deťmi na školách a v škôlkach pokračovať. Plánujem aj všeobecnú hodinu detskej jogy. Zatiaľ… aspoň takto video formou – dychová mindfulness praktika pre deti (ale aj pre dospelých), Slimačí dych 🙂