Uvedomelá meditácia

Mindfulness alebo „uvedomenie“ je koncept, ktorý som dlho poznala ale trvalo mi dlho ho plne pochopiť. Až vďaka jednej z mojích učiteliek, Ayale Homossany, som pochopila, že nejde o nejaké vyššie uvedomenie si seba samej, ktoré mi sprístupní meditácia. Ide o jednoduché, ale vôbec nie ľahké, ustálenie neustáleho toku myšlienok a povšimnutie si toho čo sa v našom vnútri nachádza…emócie, myšlienky, nálady, stavy.

Ako moja obľúbená učiteľka mindfulness meditácie, Kristin Neff, hovorí – nevieme ovládať to čo sa v nás deje, ako sa cítime, čo si myslíme, ale vieme tomu venovať pozornosť. Mne toto venovanie pozornosti samej sebe, môjmu vnútru, prináša veľa terapeutických benefitov, pomáha mi lepšie porozumieť čo presne sa vo mne deje, kde je pôvod toho ako sa cítim, psychicky aj fyzicky. Naučilo ma to uvedomelo pristupovať k sebe, mojim reakciám, rozhodovaniu a chovaniu sa aj v bežnom živote, nie len keď v stíšení sedím na podložke.

Moje prvé skúsenosti s meditáciou boli v spojení s klasickým jogovým učením. Meditácia vždy znela a pre mňa bola niečim tajomným, neuchopiteľným, niečim čo po mnohých odsedených hodinách zrazu ku mne príde. Pri meditácii som sa snažila vytvoriť priestor ticha potlačením mojich myšlienok a pocitov, hľadajúc, že mi to prinesie opisovaný tajomný stav vyššieho pochopenia, spojenia sa so svojou skutočnou podstatou.

Až po pochopení konceptu mindfulness som pochopila, že meditácia je o niečom inom.

Jedno z najzákladnejších učení jogy je Patanjaliho sutra “Yogas Chitta Vritti Nirodha” – čo znamená – joga ustáluje kolísanie mysle. Patanjali hovorí, že o tomto je celá joga. Praktiky jogy nám umožňujú ustáliť myseľ, ktorá zakrýva našu skutočnú podstatu, náš stred, ktorý je zdrojom všetkej energie a kreativity v živote.

Pri meditácii by však nemalo ísť o vedomú kontrolu mysle. Meditácia je o uvedomelom upokojení mysle, zachytení toho čo v nás je s porozumením, akceptáciou, bez hodnotenia. Je to dlhá a zložitá cesta objavovania, spoznávania, získavania objektívneho nadhľadu a odputávania sa od externých vplyvov. Je to tá najzaujímavejšia cesta na akú som sa kedy vydala.

Ľudia mi často hovoria, že by meditovať chceli, že meditovať skúšajú, ale vyhodnotili to ako niečo čo je pre nich neprístupné, niečo čo je pre nich príliš ťažké, až nemožné. Myslím, že takto sa cítia kvôli mystifikácii meditácie a nepochopeniu toho, že vlastne ide o uvedomenie si seba v danom momente a že je v poriadku ak myseľ aj počas meditácie uteká. Mindfulness prístup prináša cestu k meditácii, ktorá je prístupná, ľudská a uchopiteľná.

Ak chcete objavovať mindfulness meditáciu, odporúčam praktizovať s Kristin Neff – na svojej stránke má viacero úžasných sprevádzaných meditácii.

Na mojich pravidelných hodinách hatha jogy môžeme sebauvedomenie objavovať spolu 🙂